FANDOM


Barnehage eller barnehave (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder. De første barnehager ble grunnlagt av den tyske pedagog Friedrich Fröbel (1782-1852). Etterhånden er barnehager blitt meget alminnelige i Norge. Fra 1970-tallet har det foregått utbygging av barnehager i hele landet.

Innhold [skjul] 1 Lovregulert 2 Opptak til barnehage i Norge 3 Steinerbarnehager 4 Se også 5 Eksterne lenker


Lovregulert [rediger]

I Norge blir alle barnehager drevet etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Alle barnehager skal i utgangspunktet ha en daglig leder med barnefaglig eller pedagogisk utdanning, men det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet. Pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning.

Etter barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen blant annet bidra til å gi barn en oppdragelse i tråd med kristne grunnverdier. Private barnehager kan imidlertid i vedtektene bestemme at denne delen av formålsparagrafen ikke skal gjelde. Det er vedtatt en ny formålsparagraf som ikke henviser til spesifikke religioner, denne er imidlertid ikke trådt i kraft enda.

Opptak til barnehage i Norge [rediger]

Opptak til barnehagene er i første omgang basert på det geografiske området som barnehagen ligger i. Opptaket kan også være avgrenset til for eksempel et borettslag eller en bestemt aldersgruppe. Opptakskriteriene defineres av eieren av barnehagen. Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. Hvis man har fått avslag på søknad om barnehageplass, finnes ingen garanti for at man får plass ved senere opptak derom man søker igjen. Det opereres ikke med nummererte ventelister, men gjøres ny vurdering av alle søkere på listen for hver ny ledig plass.

I Norge hadde 250.000 barn barnehageplass ved utgangen av 2007. Cirka 84 prosent av alle ett til femårniger går til barnehage.

I 2007 var 74 prosent av nye barn i barnehage under tre år. I 2007 fantes det 6.600 barnehager i Norge.

Fra 2006 til 2007 fikk 20.700 flere barn heltidsplass. Økt anvendelse av heltidsplass skjer på samtlige alderstrinn.

Steinerbarnehager [rediger]

I Norge finnes det i 2008 over 60 Steinerbarnehager. Barnehagene bygger på en aldersspesifikk pedagogikk utviklet av Rudolf Steiner og en antroposofisk livanskuelse. I den første 7-års perioden i barnets liv gjelder det å utvikle det fysiske grunnlaget optimalt, som skal hjelpe den videre utviklingen av barnets vilje, følelse- og -tankevirksomhet. Man søker å gi barnet gode, originale og varierte sanseinntrykk, dessuten tid og ro til egenlek og etterherming av de voksnes arbeidsoppgaver. Derfor legger det vekt på vanlige verdagslige sysler blant det voksne. Likeledes er rytmer viktig, både dagsrytme og årstidsrytme, og gjennom året feires årshøytider som fastelaven, påske, 17. mai, høstfest og St. Mikael, Lanternefest og advent. Det fortelles eventyr og utøves bevegelseskunst, eurytmi. Atmosfæren rundt barnet skal gi det en følelse av at ”Verden er god”, slik at livsgleden, livsviljen og pågangsmotet styrkes. Pedagogikken er beskrevet i ”Pedagogisk plan for Steinerbarnehagene i Norge”.