FANDOM


Drap,Murd er i følge straffeloven det å med vilje ta et annet menneskes liv, eller på annen måte stå direkte ansvarlig for andres død.

Drap er som utgangspunkt uønsket og straffbart, både historisk og i de aller fleste samfunn i verden. I eldre norsk språkbruk og fremdeles i mange andre land blir ordet mord brukt om drap i sin groveste og mest straffbare form. Men i en rekke situasjoner kan drap også være straffefritt. Om et drap er berettiget, avhenger ofte av en moralsk vurdering eller av synsvinkelen (se nødrett, krig, henrettelse