FANDOM


guttaboys er familien på Den hemma tosken nedi fjorene som sitter og spiser Kjønnsorganer. navnene på disse folkene kan vere: Ewa Backass, Kontem haat , Ranka hissepikk og Fajjk isben. denne familien har kommet fra tyskland og flyttet till Norge i 1989. David har en kontrakt med Guttaboys så di får gratis mat hele året.